Pyörätuoliramppi

Toimiva ratkaisu on suunniteltava kohteen mukaan.

Pyörätuoliramppi / pyörätuoliluiska helpottaa esteetöntä kulkemista erilaisissa toimintaympäristöissä. Erityisesti apuvälineiden kanssa liikkuville ja ikääntyneille pyörätuoliramppi mahdollistaa itsenäisen toiminnan ja kulkemisen. Rampin avulla kulkuväylistä tehdään turvallisia ja rakennuksista tasa-arvoisesti kaikille saavutettavia. Suunnittelussa tulee varmistaa mm. että ramppi on helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton.

Pyörätuolirampin suunnittelussa huomioitavia asioita:

Pyörätuoliluiskan kaltevuus

Pyörätuoliluiskan kaltevuus tulee olla enintään 5 %, jotta ramppi on turvallinen ja mahdollistaa pyörätuolin käyttäjälle itsenäisen liikkumisen ilman ulkopuolisen apua. Matalampi kaltevuus tekee rampista toimivamman ja turvallisemman myös muille käyttäjille. 

Kun korkeusero sisäänkäyntiin on enintään 1000 mm, pyörätuoliluiskan kaltevuus voi olla hieman jyrkempi, kuitenkin enintään 8 %. Ulkotilassa kaltevuus voi olla yli viiden prosentin vain, jos ramppi voidaan pitää sisätilassa olevaan ramppiin vastaavassa kunnossa (puhtaana hiekasta, lumesta ja jäästä). 

Rampin tasanteet

Pyörätuolirampin ala- ja yläpäässä tulee olla vähintään 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne. Tasanteet antavat käyttäjille mahdollisuuden valmistautua kaltevalle rampille siirtymiseen ja poistumiseen. Ilman tasanteita siirtymät voivat aiheuttaa kompastumis- tai kaatumisvaaran. Pyörätuolilla liikuville tasanne on tärkeä myös rampille pääsemisessä ja kääntymisissä. Jo muutaman sentin tasoero rampin alussa tai lopussa hankaloittaa pyörätuolilla liikkumista huomattavasti.
Pitkässä rampissa välitasanne mahdollistaa turvallisen paikan pysähtyä. Välitasanteidenkin tulee olla vähintään 1500 mm pitkä, suositeltavammin 2000 mm. 

Pyörätuolirampin leveys

Esteettömyysstandardien mukaisesti pyörätuoliramppi tulee olla vähintään 900 mm leveä. Avustajan kanssa liikkuva tarvitsee kuitenkin vähintään 1200 mm leveän rampin. Jotta kaksi pyörätuolinkäyttäjää pystyisi ohittamaan toisensa, tarvitaan puolestaan vähintään 1800 mm ramppi. Rampin leveys kannattaa suunnitella rakennuksen käyttäjät huomioiden.

Rampin käsijohteet ja suojareuna

Pyörätuolirampin käsijohteiden tulee olla rampin sisällä ja sopivalla korkeudella siten, että käyttäjät voivat tukeutua niihin tarvittaessa. Käsijohteiden olisi hyvä olla mahdollisimman yhtenäiset ja jatkua myös välitasanteilla. Yleinen käsijohteiden asennuskorkeus on 900 mm rampin pinnasta. Pyörätuolikäyttäjille sopiva asennuskorkeus on 700 cmm. 

Rampin alareunoissa tulee olla 50 mm korkea suojareuna, joka estää pyörällisten apuvälineiden suistumisen alas rampilta. Jos pyörätuoliramppi rajautuu kiinteään rakenteesen, suojareunaa ei tarvita.

Tutustu Maaselän Metallin valmistamiin käsijohteisiin.

Lisätietoa

Lisää tietoa pyörätuoliluiskista löydät muun muassa Valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen esteettömyydestäInvalidiliiton sivuilta sekä Rakennustiedon julkaisemista ohjeista

Valmistammme räätälöidyt ratkaisut esteettömään kulkemiseen

Asiantuntijamme suunnittelevat tukevat ja turvalliset kulkuluiskat jokaiseen kohteeseen.

Valmistamamme invaluiska ja kaiteet terassille

Pöyrätuoliluiska ja kaiteet terassille, Salo

Valmistimme ja asensimme pyörätuoliluiskan ja kaiteet Kiinteistö Oy Salon Papinkujalle.

Maaselän Metallin valmistama luiska portaisiin

Pyörätuoliluiska portaisiin, Kauhava

Valmistimme ja asensimme rampin portaisiin mittatilaustyönä.

Esteetön sisäänkäynti pyörätuoliluiskan avulla.

Pyörätuoliramppi, Oulu

Esteetön sisäänkäynti pyörätuoliluiskan avulla suunniteltiin korkeusero ja käytettävissä oleva tila huomioiden.

Terästuotteiden valmistus metallipajassa Nivalassa.

Valmistamme terästuotteita käsityönä metallipajassa Nivalassa, Pohjois-Pohjanmaalla. Terästuotteiden valikoimamme pitää sisällään muun muassa kaiteet, käsijohteet, luiskat ja portaat.

Palvelumme

Toimitamme terästuotteita myös avaimet käteen -periaatteella

Mittatilaus

Teemme terästuotteet mittatilauksena.

Valmistus

Valmistamme terästuotteet metallipajassa Nivalassa

Toimitus

Toimitamme terästuotteet Suomeen ja Pohjoismaihin.

Asennus

Asennamme terästuotteet paikoilleen kohteessa.

Kaipaatko räätälöityjä teräsratkaisuja kohteeseesi?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!